tiki.vn

Điện Thoại iPhone 7 32GB VN/A - Hàng Chính Hãng

8.190.000 đ [APPLEXIN300]
8.490.000 đ (13.990.000 đ)

Giảm giá: 4.400.000 đ (34%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 84

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại Xiaomi Mi 8 (64GB/6GB) - Hàng Chính Hãng

7.990.000 đ (12.990.000 đ)

Giảm giá: 2.110.000 đ (21%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 37

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS 64GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng

17.490.000 đ [APPLE500]
17.990.000 đ (24.990.000 đ)

Giảm giá: 3.470.000 đ (16%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 64

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS 64GB - Hàng Chính Hãng

20.490.000 đ [APPLEXIN1TR]
21.490.000 đ (26.990.000 đ)

Giảm giá: 1.940.000 đ (8%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 110

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 64GB - Nhập Khẩu Chính Hãng

20.990.000 đ [APPLEXIN1TR]
21.990.000 đ (26.990.000 đ)

Giảm giá: 1.590.000 đ (7%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 59

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 256GB - Nhập Khẩu Chính Hãng

23.990.000 đ [APPLEXIN1TR]
24.990.000 đ (30.990.000 đ)

Giảm giá: 1.570.000 đ (6%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 39

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone 7 Plus 32GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng

10.480.000 đ [APPLE500]
10.980.000 đ (12.990.000 đ)

Giảm giá: 420.000 đ (4%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 90

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại OPPO Find X - Hàng Chính Hãng

12.490.000 đ (20.990.000 đ)

Giảm giá: 410.000 đ (3%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 55

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone 7 Plus 128GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng

12.480.000 đ [APPLE500]
12.980.000 đ (14.990.000 đ)

Giảm giá: 180.000 đ (1%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 73

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 512GB - Nhập Khẩu Chính Hãng

28.980.000 đ [APPLEXIN1TR]
29.980.000 đ (36.990.000 đ)

Giảm giá: 80.000 đ (0%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 26

Mua ngay