tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS 512GB - Hàng Chính Hãng

27.490.000 đ (39.990.000 đ)

Giảm giá: 5.500.000 đ (17%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 16

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone 8 Plus 64GB - Nhập Khẩu Chính Hãng

14.990.000 đ (20.990.000 đ)

Giảm giá: 2.540.000 đ (15%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 15

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone 7 Plus 128GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng

13.490.000 đ (25.190.000 đ)

Giảm giá: 1.700.000 đ (11%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 49

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone 7 Plus 32GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng

11.190.000 đ (22.290.000 đ)

Giảm giá: 1.310.000 đ (10%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 71

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại BlackBerry KEYone (Silver) - Hàng Chính Hãng

5.490.000 đ (14.990.000 đ)

Giảm giá: 630.000 đ (10%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 59

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 64GB - Hàng Chính Hãng

24.990.000 đ (33.990.000 đ)

Giảm giá: 2.600.000 đ (9%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 67

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS 256GB - Hàng Chính Hãng

30.490.000 đ (34.990.000 đ)

Giảm giá: 3.100.000 đ (9%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 69

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS 64GB - Hàng Chính Hãng

22.990.000 đ (29.990.000 đ)

Giảm giá: 2.300.000 đ (9%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 77

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XR (64GB) - Hàng Chính Hãng

15.990.000 đ (22.990.000 đ)

Giảm giá: 1.600.000 đ (9%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 36

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS 256GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng

25.990.000 đ (34.990.000 đ)

Giảm giá: 1.680.000 đ (6%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 12

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 256GB - Hàng Chính Hãng

30.990.000 đ (37.990.000 đ)

Giảm giá: 1.880.000 đ (6%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 75

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 256GB - Nhập Khẩu Chính Hãng

26.990.000 đ (37.990.000 đ)

Giảm giá: 1.570.000 đ (6%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 20

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS 64GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng

22.490.000 đ (29.990.000 đ)

Giảm giá: 1.010.000 đ (4%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 43

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 512GB - Hàng Chính Hãng

36.720.000 đ (43.990.000 đ)

Giảm giá: 1.260.000 đ (3%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 19

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 512GB - Nhập Khẩu Chính Hãng

29.990.000 đ (40.990.000 đ)

Giảm giá: 780.000 đ (3%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 13

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone 6s 32GB - Nhập Khẩu Chính Hãng

6.350.000 đ (12.990.000 đ)

Giảm giá: 160.000 đ (2%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 68

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 9 (512GB/8GB) - Hàng Chính Hãng

22.999.000 đ (28.490.000 đ)

Giảm giá: 490.000 đ (2%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 68

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại Blackberry KEY2 - Hàng Chính Hãng

13.990.000 đ (17.990.000 đ)

Giảm giá: 270.000 đ (2%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 22

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 9 (128GB/6GB) - Hàng Chính Hãng

20.990.000 đ (22.990.000 đ)

Giảm giá: 330.000 đ (2%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 567

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 64GB - Nhập Khẩu Chính Hãng

25.490.000 đ (33.990.000 đ)

Giảm giá: 170.000 đ (1%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 34

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại OPPO Find X - Hàng Chính Hãng

12.950.000 đ (20.990.000 đ)

Giảm giá: 80.000 đ (1%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 34

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại Pocophone F1 (64GB/6GB) - Hàng Chính Hãng

7.600.000 đ (7.990.000 đ)

Giảm giá: 40.000 đ (1%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 67

Mua ngay