tiki.vn

Điện Thoại Nokia 3.1 (16GB/2GB) - Hàng Chính Hãng

1.690.000 đ (3.990.000 đ)

Giảm giá: 460.000 đ (21%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 37

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại Symphony D10 - Hàng Chính Hãng

220.000 đ (290.000 đ)

Giảm giá: 30.000 đ (12%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 15

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại Nokia 150 Dual Sim - Hàng Chính Hãng

570.000 đ (719.000 đ)

Giảm giá: 40.000 đ (7%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 22

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại Nokia 216 - Hàng Chính Hãng

650.000 đ (820.000 đ)

Giảm giá: 30.000 đ (5%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 22

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại Masstel iZi 104 - Hàng Chính Hãng

179.000 đ (290.000 đ)

Giảm giá: 0 đ (2%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 22

Mua ngay

tiki.vn

Điện thoại Nokia 3310 Dual Sim - Hàng Chính Hãng

939.000 đ (1.059.000 đ)

Giảm giá: 10.000 đ (1%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 29

Mua ngay