tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS 512GB - Hàng Chính Hãng

27.490.000 đ (39.990.000 đ)

Giảm giá: 6.140.000 đ (18%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 12

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS 256GB - Hàng Chính Hãng

29.799.000 đ (34.990.000 đ)

Giảm giá: 4.260.000 đ (12%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 67

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 256GB - Hàng Chính Hãng

28.990.000 đ (37.990.000 đ)

Giảm giá: 4.130.000 đ (12%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 72

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 64GB - Hàng Chính Hãng

24.990.000 đ (33.990.000 đ)

Giảm giá: 2.710.000 đ (10%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 66

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone 7 Plus 128GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng

13.490.000 đ (25.190.000 đ)

Giảm giá: 2.000.000 đ (13%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 48

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS 64GB - Hàng Chính Hãng

23.490.000 đ (29.990.000 đ)

Giảm giá: 1.960.000 đ (8%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 76

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS 256GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng

25.990.000 đ (34.990.000 đ)

Giảm giá: 1.820.000 đ (7%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 11

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone 8 Plus 64GB - Nhập Khẩu Chính Hãng

15.990.000 đ (20.990.000 đ)

Giảm giá: 1.750.000 đ (10%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 14

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 256GB - Nhập Khẩu Chính Hãng

26.990.000 đ (37.990.000 đ)

Giảm giá: 1.670.000 đ (6%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 19

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 64GB - Nhập Khẩu Chính Hãng

23.990.000 đ (33.990.000 đ)

Giảm giá: 1.660.000 đ (6%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 33

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone 7 Plus 32GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng

11.190.000 đ (22.290.000 đ)

Giảm giá: 1.570.000 đ (12%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 71

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 512GB - Hàng Chính Hãng

36.690.000 đ (43.990.000 đ)

Giảm giá: 1.430.000 đ (4%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 18

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 9 (512GB/8GB) - Hàng Chính Hãng

22.590.000 đ (28.490.000 đ)

Giảm giá: 1.230.000 đ (5%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 67

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS 64GB - Hàng Nhập Khẩu Chính Hãng

22.490.000 đ (29.990.000 đ)

Giảm giá: 1.130.000 đ (5%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 42

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone XS Max 512GB - Nhập Khẩu Chính Hãng

29.990.000 đ (40.990.000 đ)

Giảm giá: 880.000 đ (3%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 12

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại Samsung Galaxy Note 9 (128GB/6GB) - Hàng Chính Hãng

20.590.000 đ (22.990.000 đ)

Giảm giá: 750.000 đ (4%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 563

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại OPPO Find X - Hàng Chính Hãng

12.950.000 đ (20.990.000 đ)

Giảm giá: 520.000 đ (4%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 33

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại iPhone 6s 32GB - Nhập Khẩu Chính Hãng

6.350.000 đ (12.990.000 đ)

Giảm giá: 180.000 đ (3%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 67

Mua ngay

tiki.vn

Điện Thoại Pocophone F1 (64GB/6GB) - Hàng Chính Hãng

7.600.000 đ (7.990.000 đ)

Giảm giá: 50.000 đ (1%) (so với giá trung bình 3 tháng gần nhất)

Lượt xem: 65

Mua ngay